Łączność

LabMediaSevis s.r.o.

Národní 84
551 01 Jaroměř

ID firmy: 27512380
VAT: CZ27512380

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Hradcu Králové, Wydział C, Teczka 23393, założona 16 marca 2007 r.

Połączenie bankowe:

262682398/0300
2907941369/0800

Numer konta EUR: 1817535223/0800
IBAN: CZ42 0800 0000 0018 1753 5223
SWIFT: GIBACZPX

Lista oddziałów

Česká republika
LabMediaServis s.r.o.
Adresa: Národní 84 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 702 120 241
Email: info@labmediaservis.cz
Osoba kontaktowa: Odborné konzultace: MVDr. Pavel Novotný
telefon: +420 720 930 872
e-mail: pavel.novotny@labmediaservis.cz
Osoba kontaktowa: Odborné konzultace: MVDr. Miroslav Věříš
telefon: +420 603 218 079
e-mail: miroslav.veris@labmediaservis.cz
Osoba kontaktowa: Obchod: Achour Benhamiche
telefon: +420 725 089 824
e-mail: benhamiche@labmediaservis.cz
Osoba kontaktowa: Odborné konzultace: MVDr. Kateřina Francová
telefon: +420 606 037 947
e-mail: katerina.francova@labmediaservis.cz
Slovensko
M.P. Trade, spol. s.r.o.
Adresa: Chotárna 11, 010 11 Žilina – Trnové
Telefon: +421 905 706 107
Email: fabis@mp-trade.sk
Osoba kontaktowa: MVDr. Marian Fabiš , PhD.