Co to jest zapalenie wymion

Zapalenie wymion (stan zapalny gruczołu mlekowego) to podstawowy i najważniejszy problem zdrowotny i ekonomiczny współczesnego chowu bydła mlecznego.

Zapalenie wymion jest również najdroższą chorobą bydła, ponieważ zmniejsza produkcję i jakość mleka oraz powoduje przedwczesne wycofywanie krów mlecznych. Około 50% krów mlecznych w ciągu swojego życia zapada na zapalenie wymion. Choroba jednej czwartej wymion w okresie laktacji zmniejsza produkcję o co najmniej 10-12%. Mleko traci wartość poprzez pozostałości antybiotyków, a tym samym powoduje wtórne straty ekonomiczne podczas jego utylizacji.

Zapalenie wymion to choroba, na którą ma wpływ kilka czynników - patogeny drobnoustrojowe (zwłaszcza bakterie), organizm krów mlecznych ze specyficzną dziedziczną podatnością na zachorowanie, a także środowisko zewnętrzne - obora, dojarnia, higiena, żywienie oraz czynnik ludzki. Najczęstsze patogeny zapalenia wymion przede wszystkim w gospodarstwach w Czechach można znaleźć w Atlasie patogenów. ( Zdjęcia w atlasie są z testów CM, na których wyrosły bakterie z mleka krów mlecznych z zapaleniem wymion przeprowadzanych przy pomocy naszej firmy w gospodarstwach, a więc pochodzą bezpośrednio z terenu.)

Z krótkiej informacji wynika, że do rozwiązania problemu należy przystąpić jak najszybciej, zanim rozprzestrzeni się on w danym stadzie. Efektem tych wysiłków powinien być kompleksowy system zarządzania zapaleniem wymion opracowany na potrzeby konkretnego gospodarstwa