Odporność na antybiotyki

Badanie wrażliwości/oporności na antybiotyki w laboratorium mikrobiologicznym. Krążki z bibuły filtracyjnej zawierają zawsze jeden antybiotyk. Przezroczysta strefa wokół krążków oznacza, że bakterie nie mogą się rozwijać w obecności antybiotyku = są wrażliwe. Bakterie rosną bardzo ciasno do krążka oznaczonego AMP (ampicylina) - są odporne, nie przeszkadza im antybiotyk, który jest uwalniany z krążka do agaru.

DOSTOSOWANE OŚWIADCZENIE WHO - Światowej Organizacji Zdrowia (WHO - World Health Organization)

Oporność na antybiotyki jest w dzisiejszych czasach jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia na świecie, bezpieczeństwa żywnościowego i ogólnego rozwoju społeczeństwa. Może dotknąć każdego, w każdym wieku i w każdym kraju. Oporność na antybiotyki jest zjawiskiem naturalnym, ale nieprawidłowe stosowanie antybiotyków u ludzi i zwierząt często przyspiesza ten proces. Rosnąca liczba infekcji, takich jak zapalenie płuc, gruźlica czy rzeżączka, a także salmonelloza, staje się coraz trudniejsza do leczenia, ponieważ antybiotyki stosowane w ich leczeniu tracą skuteczność. Oporność na antybiotyki prowadzi do dłuższych hospitalizacji, zwiększonych kosztów leczenia i wyższej śmiertelności . Antybiotyki to leki stosowane w leczeniu i profilaktyce infekcji bakteryjnych. Oporność pojawia się, gdy bakterie rozwijają się w odpowiedzi na stosowanie tych leków, tak że stają się na nie oporne. To bakterie, a nie ludzie czy zwierzęta, stają się odporne. Mogą następnie powodować infekcje u ludzi lub zwierząt, które są trudniejsze do leczenia niż te wywoływane przez nieoporne bakterie.

Pilnie konieczna jest zmiana sposobu przepisywania i używania tych leków na całym świecie. Nawet jeśli zostaną opracowane nowe antybiotyki, to bez zmiany naszego zachowania oporność pozostanie poważnym zagrożeniem. Zmiany te muszą obejmować środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się infekcji, w tym szczepienia, mycie rąk, bezpieczniejszy seks i dobrą higienę żywności.

Aby zapobiegać i kontrolować rozprzestrzenianie się oporności na antybiotyki, rolnictwo może:

  • podawać zwierzętom antybiotyki wyłącznie pod nadzorem weterynaryjnym;
  • nie stosować antybiotyków jako stymulatorów wzrostu lub zapobiegania chorobom u zwierząt;
  • szczepić zwierzęta, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na antybiotyki i stosować alternatywy dla tych leków, jeśli są dostępne;
  • wspierać i stosować najlepsze praktyki na każdym etapie produkcji i przetwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;
  • zwiększać bezpieczeństwo biologiczne w gospodarstwach w celu zapobiegania infekcjom, poprawy higieny i dobrostanu zwierząt.