Pomyślne wdrożenie testu PM w spółdzielni rolniczej Dobruška

W ZD Dobruška z sukcesem wprowadziliśmy regularne badania mleka za pomocą testu PM. W ciągu roku ilość antybiotyków zmniejszyła się o połowę.

W ZD Dobruška z sukcesem wprowadziliśmy regularne badania mleka za pomocą testu PM. W ciągu roku ilość antybiotyków zmniejszyła się o połowę.