Zastosowanie testu PM w spółdzielni rolniczej Maleč

Ta hodowla liczy 600 sztuk bydła zagubionego na czerwono. Używamy testu Pure Milk do różnicowania krów pod koniec laktacji bez użycia antybiotyków. Dzięki testowi Pure Milk wyleczyliśmy również hodowlę glonów wywołujących mastitis z rodzaju Prototheca spp. W ten sposób stabilnie osiągamy wartość komórek somatycznych na poziomie 150000.