Pure Milk Test

Diagnostyka mastitis na farmie za pomocą testu PM jest szybkim i bardzo skutecznym rozwiązaniem dla prawidłowej diagnozy, a dzięki temu ukierunkowanego leczenia patogenów gruczołu mlekowego u krów mlecznych.

Bardzo dokładna diagnoza konkretnego czynnika mastitis i rozpoczęcie leczenia celowanego w ciągu 24 godzin.
Zmniejszenie zużycia antybiotyków o kilkadziesiąt procent.
Racjonalizacja stosowania leków przeciwtarczycowych w sensie leczenia celowanego konkretnym środkiem zamiast wysokiego spożycia „ślepych” antybiotyków o szerokim spektrum działania.
Znaczące zmniejszenie ryzyka porażenia rozrodu niebezpiecznymi bakteriami wieloopornymi.
Test Czystego Mleka jest idealnym narzędziem do przestrzegania bardziej restrykcyjnych zasad stosowania antytiotypów w hodowli bydła mlecznego zgodnie z nowym prawodawstwem europejskim, obowiązującym od 28 stycznia 2022 r.
Test Pure Milk Test można wygodnie i łatwo stosować bezpośrednio w środowisku gospodarstwa mlecznego. W zestawie diagnostycznym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do pobrania i przetestowania jednej próbki mleka. Wymazówka do dezynfekcji, probówka jednorazowa, sterylna eza do nanoszenia próbki mleka i trzysektorowa szalka Petriego ze specjalnymi agarami chromogennymi.