Mastitis

Zapalenie gruczołu mlekowego bydła określa się jako chorobę wieloczynnikową, która z punktu widzenia hodowcy ma kilka „najlepszych”. Jest to najczęstszy problem zdrowotny, który skutkuje największymi stratami ekonomicznymi w zakresie opieki nad mleczarstwem, jest też najczęściej występującą chorobą zakaźną, przy czym ma największy udział w spożyciu antybiotyków. Ta lista sama w sobie daje wyobrażenie o powadze problemu i stanowi wyzwanie dla wspólnego zarządzania, zootechników i lekarzy weterynarii, a efektem tych starań powinien być kompleksowy system zarządzania mastitis opracowany na potrzeby konkretnego gospodarstwa.