reference

Úspěšné nasazení PM testu v zemědělském družstvu Dobruška

V ZD Dobruška jsme s úspěchem zavedli pravidelné testování mléka pomocí PM testu. Během roku se objem používaných antiobiotik snížil v chovu o polovinu.