Připravované změny v používání antibiotik v Evropské unii

Nové nařízení na úrovni EU o veterinárních přípravcích (6/2019) upravuje a zpřísňuje praxi používání antimikrobiálních veterinárních léčivých přípravků. Jde o významné změny především v oblasti užívání antibiotik. Navazující prováděcí legislativa, která je právě teď v procesu přípravy, je nyní ještě diskutována na úrovni Evropského parlamentu a Rady.

Nová legislativa je nástrojem pro boj se stoupající antibiotickou rezistencí mikroorganismů v humánní i veterinární medicíně. Prováděcí dokumentace a další kroky jsou připravovány na letošní rok a budou se týkat rozsáhlého okruhu pravidel používání antibiotik. Legislativa a její zavádění bude nabíhat průběžně od letošního roku.

Využitím ClearMilk testu ve faremní diagnostice s možností případného dourčení kultivovaných bakteriálních kmenů (MALDI TOF), a především zjištěním citlivosti/rezistence nalezených původců mastitid k antibiotikům v naší firemní laboratoři, pomůžeme chovatelům mléčného skotu celou problematiku dobře uchopit.