Imunita mléčné žlázy

Obrana organismu dojnice vůči vzniku mastitidy
Imunita mléčné žlázy

Pro správnou funkci mléčné žlázy jsou důležité její morfologické vlastnosti i vlastní imunitní systém s bílými krvinkami, protilátkami a látkami tlumícími množení bakterií, jako je laktoferin nebo laktoperoxidázový komplex. Významným obranným mechanismem je rovněž tvorba keratinové zátky ve strukovém kanálku. 

Vlastní imunita mléčné žlázy je spojena s celkovou obranyschopností organismu a zahrnuje i lokální obranné mechanismy. Mléčná žláza je hustě protkána krevním a mízním řečištěm. Infekci se tak brání pomocí v krvi obsažených bílých krvinek a protilátek. 

Mléčná žláza má několik obranných systémů, kterými se organismus jednak snaží mikroorganismy do vemene nepustit a ty, které už dovnitř pronikly, zlikvidovat. Významným obranným mechanismem je tvorba keratinové zátky (lactosebum) ve strukovém kanálku. Bylo zjištěno, že zátka krav vnímavých k mastitidám obsahuje vyšší množství kyseliny olejové a linolové, takže je odlišná.

Dalším významným faktorem je schopnost svěrače strukového kanálku dobře se uzavřít. Dojnice, které jsou extrémně rychle dojitelné (kanálek je snadno otevřen) mají větší sklon k mastitidám. 

Do mléka tvořeného ve vemeni vylučuje organismus dojnice několik v podstatě chemických složek, které se spojují v tzv. laktoperoxidázový komplex schopný usmrcovat bakterie. Podobně funguje také laktoferin, rovněž vylučovaný do mléka - ten tlumí (inhibuje) množení těch druhů bakterií, pro jejichž růst je potřebné železo. 

Vlastní imunita mléčné žlázy je spojená s celkovou obrannou schopností organismu, ale jsou v ní přítomné i lokální obranné mechanismy. Mléčná žláza obsahuje velké množství krevních i lymfatických cév a brání se tak infekci pomocí bílých krvinek i v krvi obsažených protilátek.