Reference

Zemědělské družstvo Kojčice

"V současné době máme 490 dojných krav. ClearMilk testy používáme od října 2018 a máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Momentálně si bez nich nedovedeme představit hlavně zaprahování krav.

ClearMilk testy jsou velkou oporou při rozhodování, které léčivo na konkrétní mastitidu použijeme a jak budeme v léčbě postupovat. Takže "nestřílíme na slepo". Věříme, že i díky testování pomocí ClearMilk testů se nám daří snižovat výskyt zánětů vemene a minimalizovat množství komplikací u dojnic po otelení.

Používání CM testů mohu všem prvovýrobcům vřele doporučit."

Ing. Alena Korandová, zootechnička

Zemědělské družstvo Maleč

"Náš chov čítá na 600 kusů červenostratého skotu. Systém ClearMilk test používáme k diferencovanému zaprahování krav na konci laktace bez plošného používání antibiotik. Díky ClearMilk testu jsme rovněž ozdravili chov od mastitid způsobovaných řasou rodu Prototheca spp.

Stabilně tak dosahujeme hodnoty somatických buněk 150 000."

 Libor Kostinec

ZD Žďár nad Metují

ClearMilk test pomohl v zemědělském družstvu Žďár nad Metují snížit náklady na léčbu antibiotiky o 50 %.

"Ušetřit náklady na léčbu a pocit, že vaše stádo je cíleně chráněno proti mastitidám, je skvělý."

Ing. Alena Ládová

Zemědělské družstvo Dobruška

"V ZD Dobruška jsme s úspěchem zavedli pravidelné testování mléka pomocí ClearMilk testu. Během 1 roku jsme ze stáda eradikovali zlatého stafylokoka"

Miroslav Moravec