Antibiotická rezistence

Antibiotická rezistence je dnes jednou z nejzávažnějších hrozeb pro globální zdraví, bezpečnost potravin a celkový rozvoj společnosti. Může ovlivnit kohokoli, v každém věku a v kterékoliv zemi. Správná diagnostika je základním předpokladem přesné a důsledné léčby, která předchází vzniku antibiotické rezistence.

Vznik antibiotické rezistence je přirozeným jevem. Nesprávné užívání antibiotik u lidí a zvířat  proces jejího vzniku často urychluje. Rostoucí počet infekcí jako je zápal plic, tuberkulóza, kapavkači salmonelóza, je stále obtížnější léčit, protože antibiotika používaná k jejich léčbě ztrácejí účinnost. Antibiotická rezistence vede k delší hospitalizaci, zvýšeným nákladům na lékařskou péči a vyšší úmrtnosti. Antibiotika jsou léky používané k léčbě a prevenci bakteriálních infekcí. Rezistence nastává, když se bakterie vyvíjejí v reakci na nesprávné užívání těchto léků tak, že se vůči nim stávají odolné. Jsou to bakterie, ne lidé nebo zvířata, kdo se stává rezistentním. Mohou pak způsobit infekce u lidí nebo zvířat, které se léčí obtížněji než ty, které způsobují nerezistentní bakterie.

Je naléhavě nutné změnit způsob, jakým předepisujeme a užíváme tyto léky po celém světě. I když budou vyvinuta nová antibiotika, rezistence zůstane vážnou hrozbou beze změny našeho chování. Tento vývoj musí zahrnovat opatření ke snížení šíření infekcí (včetně očkování, mytí rukou, bezpečnějšího sexu a správné hygieny potravin) a striktní používání antibiotik pouze v indikovaných případech. 


Zemědělství v rámci prevence a boje proti šíření rezistence na antibiotika může: 

  • antibiotika podávat zvířatům pouze pod veterinárním dohledem 
  • přestat používat antibiotika jako stimulátory růstu nebo k prevenci nemocí u zvířat 
    očkovat zvířata, aby se snížila potřeba antibiotik
  • používat alternativy k těmto lékům, pokud jsou k dispozici (například herbální přípravky) 
    podporovat a uplatňovat osvědčené postupy v každé fázi výroby a zpracování potravin živočišného a rostlinného původu
  • zvýšit biologickou bezpečnost na farmách, aby se zabránilo infekcím, zlepšením hygieny a dobrých životních podmínek zvířat.