Veterinární laboratoř

MVDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
vedoucí laboratoře
+420 702093 830
zuzana.cermakova@labmediaservis.cz

Další podrobnosti připravujeme