Co je mastitida

Mastitida (zánět mléčné žlázy) je nejvýznamnějším zdravotním a ekonomickým problémem moderních chovů mléčného skotu.

Mastitidy jsou nejdražší chorobou skotu, snižují produkci mléka a jeho kvalitu a způsobují předčasné vyřazování dojnic z chovu. Přibližně 50 % dojnic onemocní během svého života mastitidou. Onemocnění jedné čtvrti vemene během laktace snižuje produkci minimálně o 10–12 %. Mléko rovněž znehodnocují rezidua antibiotik a způsobují tak druhotné ekonomické ztráty při jeho likvidaci. 

Mastitidy jsou onemocnění, na jehož rozvoji se podílí více faktorů – mikrobiální původci (především bakterie), organismus dojnice s konkrétním dědičným vybavením vnímavosti k onemocnění a také zevní prostředí – ustájení, dojírna, hygiena, krmení a lidský faktor. Nejčastější původce mastitid najdete v  Atlasu původců.

Ze stručných informaci vyplývá, že k řešení je nutné přistupovat co nejrychleji, dříve, než se problém v konkrétním stádě rozšíří. Výsledkem této snahy by měl být komplexní systém řešení mastitid vypracovaný pro potřeby konkrétní farmy.