Zaprahování

Použití ClearMilk testu 1 týden před zaprahnutím dojnice nám v případě zachycení mikrobiálního původce způsobujícího subklinickou mastitidu umožní zvolit správný výběr antibiotika a délku antibiotické léčby. Po přeléčení doporučujeme použít vhodný DC přípravek, zajišťující ochranu po optimální dobu stání na sucho.

Proč zaprahování?

 • odpočinek pro krávy
 • příprava na porod a laktaci
 • léčba existujících infekcí
 • podpora produkce mleziva

Jak postupovat?

 • Po posledním dojení v laktaci. 
 • Provádí proškolená osoba seznámená s rizikem zavlečení infekce do mléčné žlázy
 • Po standardně provedeném posledním dojení použijte rukavice a od vzdálenějších k předním strukům proveďte dezinfekci hrotu struku tamponem s alkoholem.
 • Dezinfekci nechte několik minut působit. 
 • Aplikace přípravku do struku (ATB jen v odůvodněných případech, zátka u vysokoprodukčních dojnic). 
 • Aplikace ochranného postdipu 
 • Krávy umístit do vyčištěného a čerstvě nastlaného prostoru 

Které krávy vyžadují v zaprahlosti léčbu antibiotiky?

 • ClearMilk test před zaprahnutím je pozitivní na bakteriální původce mastitid
 • Somatické buňky (SB) nad 200 000
 • Opakovaná mastitida v laktaci
 • Streptococcus uberis nebo Staphylococcus aureus zjištěný během laktace i bez klinických příznaků mastitidy
 • Poškozené struky

Selektivní léčba zaprahovaných krav

 • Není důvod dávat ATB neinfikovaným kravám preventivně!
 • Zaprahování neinfikovaných krav, zejména ve stádech s nízkým počtem SB, zvýší riziko vzniku mastitid do 1 měsíce po otelení s původem v suchostojném období.