Co je ClearMilk test

Nejdostupnější diagnostika mastitidy dojnic

Určení původu mastitidy přímo na farmě

Rychlá depistáž dojnic vylučujících patogeny

Dříve prodávaný jako PureMilk test

Proč ClearMilk test

Stanovení druhu původu mastitidy

Minimalizace spotřeby antibiotik

Úspora nákladů v rámci antimastitidního programu a zaprahování dojnic

Z čeho se ClearMilk test skládá
• Třísektorová Petriho miska s chromogenními agary • Zkumavka pro odběr mléka • Bakteriologická klička pro přenesení mléka na Petriho misku • Ubrousek pro hygienu struku před odběrem vzorku
Jak použít ClearMilk test
  1. Odeberte vzorek mléka do zkumavky.
  2. Naneste vzorek mléka inokulační kličkou na povrch všech tří agarů.
  3. Inkubace CM testu je 22–26 hodin při teplotě 37°C.
  4. Stanovte druh původu mastitidy s pomocí našeho Atlasu původců
Návazná laboratorní vyšetření
Laboratorní vyšetření navazující na faremní diagnostiku pomocí ClearMilk testu slouží ke kontrole správnosti zjištěných původců (např. při prvním použití CM testu) a také k identifikaci mikroorganismů, které podle atlasu původců na farmě sami neurčíme. Diagnostika je prováděna na moderním přístroji MALDI-TOF a výsledek získáme do několika hodin.
Mastitida dojnic
CMTest
Proč se obrátit na odborníka?
  • Stanovíte seznam patogenů mléčné žlázy CM testem prováděným přímo na farmě
  • Potvrdíte určení zjištěných patogenů pomocí MALDI-TOF v naší spolupracující laboratoři
  • Sestavíte strategii antimastitidního programu
  • Naučíte se kontrolovat účinnost opatření CM testem
  • Budete mít dostupnou konzultaci v případě potřeby
Nová legislativa k omezení ATB
Nová legislativa omezující podávání antibiotik platí od ledna 2022. Připravte se na novou situaci zajištěním ClearMilk testů pro diagnostiku a prevenci. Pomozte omezit nadměrné používání antibiotik a rostoucí antibiotickou rezistenci v populaci.