Co je ClearMilk test

 • Nejdostupnější diagnostický systém mastitid dojnic
 • Určení původců mastitid přímo na farmě
 • Rychlá depistáž dojnic vylučujících patogeny
 • Dříve prodávaný jako PureMilk test

Proč ClearMilk test

• Stanovení druhu původců mastitidy

• Nastavení efektivní terapie a prevence

• Snížení spotřeby antibiotik

• Úspora nákladů v rámci antimastitidního programu a zaprahování dojnic

Z čeho se ClearMilk test skládá
• Třísektorová Petriho miska s chromogenními agary • Zkumavka pro odběr mléka • Bakteriologická klička pro nanesení mléka na Petriho misku • Ubrousek pro desinfekci hrotu struku před odběrem vzorku
Jak použít ClearMilk test
 1. Odeberte vzorek mléka do zkumavky.
 2. Naneste vzorek mléka inokulační kličkou na povrch všech tří agarů Petriho misky.
 3. Inkubace CM testu je 22–26 hodin při teplotě 37,5°C.
 4. Stanovte druh původu mastitidy s pomocí našeho Atlasu původců
Návazná laboratorní vyšetření
• Laboratorní vyšetření navazující na faremní diagnostiku pomocí ClearMilk testu slouží ke kontrole správnosti zjištěných původců (např. při prvním použití CM testu) a také k identifikaci mikroorganismů, které podle atlasu původců na farmě sami neurčíte. • Diagnostika je prováděna na moderním přístroji MALDI-TOF a výsledek získáme do několika hodin. • Dalším důležitým vyšetřením, které naše mikrobiologická laboratoř poskytuje, je stanovení citlivosti na používaná antibiotika.
Mastitida mléčného skotu
CMTest
Proč se obrátit na odborníka?
 • Stanovíte seznam patogenů mléčné žlázy CM testem prováděným přímo na farmě
 • Potvrdíte určení zjištěných patogenů pomocí MALDI-TOF v naší laboratoři
 • Získáte přehled o citlivosti či případné rezistenci na antibiotika pro jednotlivé patogeny vyskytující se na Vaší farmě
 • Naučíte se kontrolovat účinnost opatření CM testem
 • Budete mít dostupnou konzultaci v případě potřeby
Nová legislativa k omezení ATB
Nová legislativa omezující podávání antibiotik bude zaváděna od ledna 2022. Připravte se na novou situaci zajištěním ClearMilk testů pro diagnostiku a prevenci. Pomozte omezit nadměrné používání antibiotik a rostoucí antibiotickou rezistenci v populaci.