ClearMilk test (CM test) diagnostika mastitid dojnic

Mikrobiologická diagnostika mastitid dojnic ClearMilk testem přímo ve stáji

Faremní diagnostika mastitid pomocí ClearMilk testu je rychlým a velmi efektivním řešením jak správně diagnostikovat a díky tomu i cíleně léčit původce onemocnění mléčných žláz dojnic.

ATLAS PŮVODCŮ na Petriho miskách ClearMilk testu pomůže určit původce

  • Velmi přesná diagnostika konkrétního původce mastitidy a zahájení cílené léčby do 24 hodin.
  • Snížení spotřeby antibiotik o desítky procent.
  • Racionalizace používání antibiotik ve smyslu cílené léčby konkrétního původce namísto vysoké spotřeby širokospektrálních antibiotik "na slepo".
  • Výrazné snížení rizika zamoření chovu nebezpečnými multirezistentními bakteriemi.
  • ClearMilk test je ideálním nástrojem k tomu jak vyhovět přísnějším pravidlům používání antibiotik v chovech mléčného skotu v rámci nové evropské legislativy závazně platné od 28. ledna 2022.

ClearMilk test lze pohodlně a jednoduše používat přímo v prostředí mléčné farmy. V diagnostickém setu najdete vše potřebné k odběru a vyšetření jednoho vzorku mléka. Dezinfekční ubrousek, jednorázovou zkumavku, sterilní kličku pro nanesení vzorku mléka a třísektorovou Petriho misku se speciálními chromogenními agary.

sektor označený G-: zde rostou barevně odlišitelné bakterie, které patří do skupiny tzv. gramnegativních tyčinek (tyček) - patří sem dva významní původci nebezpečných mastitid - Escherichia coli a Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae.

sektor označený Stap: zde rostou bakterie rodu Staphylococcus, a některé další (viz. klíč k identifikaci po zaškolení naším specialistou) - patří sem např. Staphylococcus aureus.

sektor označený Strep: zde rostou především bakterie rodu Streptococcus, popř. některé další - viz. výše. Patří sem významní původci mastitid - např. Streptococcus uberis, S. agalactiae, S. parauberis, S. dysgalactiae.