Mastitidy

Záněty mléčné žlázy skotu definujeme jako multifaktoriální onemocnění, které z hlediska chovatele má několik „nej“.

Jde o nejfrekventovanější zdravotní problém, který má za následek největší ekonomické ztráty na poli péče o zdraví dojnic, dále jde o nejčastější infekční onemocnění, navíc s největším podílem spotřeby antibiotik. Tento výčet sám o sobě dává představu o závažnosti problému a je výzvou pro společné řešení managementu, zootechniků a veterinárních lékařů.

Výsledkem této snahy by měl být komplexní systém řešení mastitid vypracovaný pro potřeby konkrétní farmy.

V referencích najdete informace o používání ClearMilktestu přímo od farmářů. 

ClearMilktest jsme vyvinuli pro faremní mikrobiologickou diagnostiku původců mastitid. Petriho miska je rozdělená do tří sektorů obsahujících tři různé kultivační půdy pro pěstování a diagnostiku bakterií a dalších původců mastitid (viz. Atlas původců - v části ClearMilktest).  Na obrázku nahoře vidíme, že v každé části ClearMilktestu rostou bakterie v jiných barvách, podrobněji si můžete výsledky různých kultivací prohlédnout v Atlase původců.

Na jednotlivých sektorech ClearMilktestu vyrůstají: stafylokoky, streptokoky a gramnegativní tyčinky, kam patří enterobakterie způsobující těžké formy mastitid s postižením celkového zdravotního stravu - Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae a další. Růstem na určitém sektoru a vzhledem a barvou se narostlé bakteriální kolonie liší a to umožňuje jejich určení.

Případné ověření nebo dourčení mikroorganismu provedeme v naší spolupracující laboratoři i se stanovením citlivosti k antibiotikům. 

Naši veterinární lékaři a aplikační specialisté vám vysvětlí, ukážou a dají systém pro zařazení původce do druhu a pomohou se vším, co je zapotřebí k určení původce, nastavení a rychlé zahájení správné léčby  mastitid.