Enterobacter cloacae

sektor G- (gram-ujemne pałeczki), duże zielononiebieskie, ciemne kolonie z połyskiem.

Enterobacter cloaceae to bakteria należąca do grupy enterobakterii wywołujących ostre zapalenie wymion o ciężkim stanie ogólnym. Obejmuje to również dwie Gram-ujemne pałeczki, które w naszych warunkach są najważniejszymi przyczynami enterobakteryjnego zapalenia wymion - Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae . 

Enterobakterie występują naturalnie w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi, dlatego obficie znajdujemy je w ściółce, na skórze itp., a stamtąd dostają się do wymienia. 

Zapalenie wymion mogą poprzedzać biegunki, np. podczas nagłej zmiany żywienia, pogorszenia warunków zoohigienicznych, zaburzeń metabolicznych itp. Zapalenie wymienia wywołane przez enterobakterie jest szczególnie zagrożone u krów mlecznych wysoko użytkowych i krów mlecznych, które mają zmniejszoną zdolność do zamykania kanału strzykowego.