Staphylococcus chromogenes

Sektor staphylococci (gronkowce), kolonie średniej wielkości, białe do lekko kremowych, oznaczone numerem 4; w sektorze paciorkowców jest Streptococcus uberis, niebieska kolonia, numer 3

Staphylococcus chromogenes to kolejna bakteria z rodzaju Staphylococcus , która jest czynnikiem sprawczym podklinicznego zapalenia wymion u krów mlecznych. W Czechach rozpoznaje się ją w ponad 20% przypadków gronkowcowego podklinicznego zapalenia wymion na drugim miejscu za dominującym patogenem S. aureus. W niektórych krajach europejskich (np. Belgia, Holandia, Dania) weterynarze podają w profesjonalnych publikacjach, że do 50% gronkowcowychzapaleń wymion z gatunków innych niż S. aureus to Staphylococcus chromogenes. 

Co ciekawe, subkliniczne zapalenie wymion z większą liczbą elementów komórkowych w mleku wywołane przez Staphylococcus chromogenes występuje, według literatury, w wielu krajach na świecie - gdzie stosuje się dojenie maszynowe krów. Jednak częstość występowania różni się znacznie między poszczególnymi stadami mlecznymi.  

Artykuł branżowy w języku angielskim: https://doi.org/10.3168/jds.2020-18685

Staphylococcus xylosus z grupy gronkowców koagulazoujemnych należy do rzadszych przyczyn subklinicznego zapalenia wymion (około mniej niż 8%) krów mlecznych. Występuje na skórze kilku gatunków zwierząt i tylko wyjątkowo u człowieka. Profilaktyka to znowu wysoki standard higieniczny w dojeniu i pielęgnacji gruczołu mlekowego