Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus dysgalactiae: sektor Strep (paciorkowce), małe kolonie koloru turkusowego, oznaczone numerem 1; Streptococcus uberis: sektor Strep (paciorkowce), małe fioletowe kolonie, numer 2.

Źródłem Streptococcus dysgalactiae jest zwykle mleko od chorej krowy mlecznej, zapalenie wymienia jest mało zaraźliwe i rzadko występuje w stadzie. Streptococcus dysgalactiae przeżywa na skórze wymion, w małych pęknięciach skóry, ale także na błonie śluzowej pochwy, na migdałkach, w workach owodniowych przy poronieniu, w zanieczyszczonej macicy. Bakteria wykazuje silne powinowactwo do gruczołu mlekowego i może przywierać do ścianek ujścia wymion i przeżyć wiele tygodni. Zakażenie Streptococcus dysgalactiae ułatwia jednoczesna infekcja gruczołu mlekowego spowodowana przez mykoplazmę. 

Choroba ma zwykle charakter subkliniczny, ale może również rozwinąć się ostre zapalenie wymion z ciężkim pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia. 

Na zdjęciu testu ClearMilk z gospodarstwa (powyżej) widzimy, że zabarwioną kolonię bakterii Streptococcus dysgalactiae można dobrze odróżnić np. od Streptococcus uberis . Inne paciorkowce ważne w zapaleniu wymion również różnią się kolorem – zobacz zdjęcia tutaj w atlasie patogenów. W przypadku wątpliwości warto wykonać szybką kontrolę w naszym laboratorium na urządzeniu MALDI TOF i zbadać wrażliwość na antybiotyki.