Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa: sektor G- (gram-ujemne pałeczki), duże, przezroczyste, białe kolonie, oznaczone numerem 1; Staphylococcus chromogenes: sektor Stap (gronkowce), białe kolonie, numer 2; Streptococcus uberis: sektor Strep (paciorkowce), małe zielononiebieskie kolonie, numer 3; Enterococcus faecalis: sektor Strep, małe różowo-fioletowe kolonie, numer 4.

Pseudomonas aeruginosa to bakteria, która występuje normalnie w środowisku – woda, gleba, kał, skóra, błony śluzowe. Stamtąd może dostać się do wymion, na przykład podczas stosowania preparatów dowymieniowych podczas zasuszania krów, jeśli zabieg nie zostanie wykonany prawidłowo. To zapalenie wymion jest stosunkowo rzadkie, ale w ostrej postaci może być śmiertelne.

Objawy kliniczne pojawiają się nagle – obrzęk gruczołu mlekowego, bolesność, podwyższona, ale też obniżona temperatura ciała oraz objawy ogólne związane z toksemią (ogólnym zatruciem organizmu). 

Wydzielina z gruczołu mlekowego jest wodnista, niebieskawa, później krwawa lub koloru czekolady, śmierdząca.

Ciężkie przypadki mogą skutkować śmiercią zwierzęcia. Choroba może również rozwinąć się w postać przewlekłą ze sporadycznymi ostrymi zaostrzeniami. W przypadkach przewlekłych lub subklinicznych nie zawsze musimy wykazywać patogen w mlekuDzięki dokonanej na czas i prawidłowej diagnozie istnieje pewna nadzieja, że krowa mleczna wyzdrowieje, dlatego należy jak najszybciej przeprowadzić hodowlę i testy wrażliwości na antybiotyki. Jedynie na podstawie przebiegu klinicznego nie rozróżnia się zapalenia wymion Pseudomonas i zapalenia sutka wywołanego przez enterobakterie (E. coli, Klebsiella sp., itp.). 

Psudomonas aeruginosa charakteryzuje się wysokim stopniem naturalnej oporności na antybiotyki, dlatego zasadne są szybkie testy. 

Aby zapobiegać chorobom wymagane są wysokie standardy higieny i procedury aseptyczne w przypadku podania dowymieniowego. 

W teście ClearMilk testu wyrasta Pseudomonas aeruginosa w sektorze pałeczek Gram-ujemnych (jest to pałeczka Gram-ujemna), w większych białych (ale także żółtawych lub zielonych), płaskich koloniach. Niektóre szczepy Pseudomonas aeruginosa , ale nie wszystkie z nich produkują pigmenty, więc oprócz białych kolonii rzadziej możemy zobaczyć również te kolorowe. 

 W przypadku zakażenia Pseudomonas wskazane jest potwierdzenie za pomocą MALDI TOF lub innej metody bakteriologicznej, a przede wszystkim szybkie badanie wrażliwości na antybiotyki! Wszystkie badania wykonamy w naszym laboratorium.