Enterococcus faecalis

Enterococcus faecalis: sektor Strep (paciorkowce), małe fioletowe kolonie, oznaczone nr 5; Staphylococcus succinus: sektor Staphylococcus (gronkowce), małe, jasnozielone kolonie, numer 6; Serratia liquefaciens: sektor G- (pręciki gram-ujemne), małe kolonie koloru niebieskiego, nr 4.

Enterokoki to bakterie, które powszechnie występują w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, przedostają się do środowiska wraz z kałem, a następnie przedostają się do gruczołu mlekowego przez kanał mlekowy.

Zapalenie wymion krów mlecznych może być spowodowane przez następujące gatunki: Enterococcus faecalis, Enterococcus bovis, Enterococcus equinus. Są to zwykle subkliniczne zapalenia wymion, ale mogą mieć objawy kliniczne.

Enterokoki są stosunkowo odpornymi bakteriami, pozostają w środowisku, a także są w stanie przetrwać w gruczole sutkowym przez dłuższy czas . Są dość odporne na wyższe temperatury (termostabilne) i nawet pasteryzacja mleka ich nie niszczy, a jedynie uszkadza. 

Odsetek zapalenia wymion wywołanego przez enterokoki zmienia się w zależności od wpływu czynników predysponujących u zwierząt, wielkości stada, przestrzegania zasad higieny itp.

Do postawienia prawidłowej diagnozy niezbędne jest badanie mikrobiologiczne wydzieliny gruczołu sutkowego . W ClearMilktest rosną w różowofioletowych koloniach, z jaśniejszym szczytem, w sektorze paciorkowców (paciorkowce) - patrz zdjęcie .

Ze względu na ich zwiększoną odporność na antybiotyki wskazane jest potwierdzenie za pomocą MALDI TOF lub innej metody bakteriologicznej, a przede wszystkim szybkie badanie wrażliwości na antybiotyki! Wszystkie badania wykonamy w naszym laboratorium. 

https://www.journalofdairyscience.org/ używając słowa kluczowego Enterococcus faecalis, znajdziemy tu 470 artykułów fachowych (w języku angielskim).