Candida spp.

Candida (rod) jsou kvasinky – ne bakterie, nicméně jedná se rovněž o jednobuněčné mikroorganismy, které jsou všude kolem nás. Jsou v zevním prostředí, na kůži člověka i zvířat a pokud se zaměříme na původce mastitid jsou ve velkém množství ve stájích zejména tam, kde se krmí závadná siláž. 

Kvasinek je velké množství a jenom rod Candida obsahuje více než 50 druhů. Kvasinky jsou nalézány v koncových (distálních) částech vývodných cest mléčné žlázy, ale za normálních okolností u zdravého stáda onemocnění nevyvolávají a výskyt kvasinkových mastitid je asi 2-10 %. Pokud se uplatní nepříznivé faktory (nadužívání antibiotik, nízká úroveň hygieny, chyby ve výživě dojnic se subklinickými poruchami metabolismu, poranění struků, nedostatek vitamínu A) může jejich výskyt prudce stoupnout. 

Nejčastěji jsou ze vzorků mléka izolované právě kvasinky rodu Candida (C. albicans, C. krusei, C. rugosa, C. kefyr – nově přejmenovaná na Kluyveromyces marxianus) a velmi zřídka další. 

Klinické příznaky kvasinkové mastitidy jsou zpravidla lehké až střední, ale také mohou přejít do chronického stádia. Kůže mléčné žlázy je napjatá, teplá, vemeno je tuhé, mírně oteklé. Narušení celkového zdravotního stavu není nijak výrazné, ale můžeme očekávat pokles dojivosti a mírné nechutenství.  

Mléko je změněné – šedožluté barvy, hlenovité s malými vločkami. U některých zvířat dojde ke spontánnímu uzdravení bez léčby, u některých přejde mastitida do chronického stavu s postupnými změnami ve vemeni. 

Diagnóza je potvrzena mikrobiologickým vyšetřením.