Staphylococcus chromogenes

sektor Stap (stafylokoky), středně velké bílé až lehce krémové kolonie, označeno číslem 4; na sektoru strep je Streptococcus uberis, modré kolonie, číslo 3

Staphylococcus chromogenes je další bakterie z rodu Staphylococcuskterá je původcem subklinických mastitid dojnic. V České republice je diagnostikován ve více než 20 % případů stafylokokových subklinických mastitid na druhém místě za dominantním patogenem S. aureus. V některých evropských zemích (např. Belgie, Holandsko, Dánsko) uvádějí veterinární lékaři v odborných publikacích, že až 50 % stafylokokových mastitid jiných druhů než S. aureus tvoří právě Staphylococcus chromogenes. 

Je zajímavé, že subklinické mastitidy s vyšším počtem buněčných elementů v mléce způsobené bakterií Staphylococcus chromogenes se vyskytují podle údajů v odborné literatuře v mnoha zemích po celém Světě - kde je využívané strojní dojení krav. Značně se ovšem liší výskyt mezi jednotlivými stády dojnic.  

Odborný článek-angličtina: https://doi.org/10.3168/jds.2020-18685