Streptococcus agalactiae

sektor Strep (streptokoky), malé světlé zelenomodré kolonie, označeno číslem 10.

Streptococcus agalactiae patří k tzv. infekčním původcům mastitid skotu, je dobře adaptovaný na mléčnou žlázu a má afinitu k mléku. V zevním prostředí se nerozmnožuje, ale je schopen přežívat několik týdnů.

Zdrojem infekce je infikovaná mléčná žláza dojnice, jiná zvířata, člověk, infikované prostředí. Stálým zdrojem infekce ve stádě jsou slabě infikované dojnice, které bakterie vylučují nepravidelně a nemusí být při mikrobiologické kontrole odhaleny. V praxi to znamená, že každá dojnice pocházející z chovu, kde se S.agalactiae vyskytuje je považována za podezřelou z nakažení. 

Klinické příznaky mastitidy vyvolané S. agalactiae jsou rozmanité a z latentních a subklinických forem se po porodu často rozvine akutní katarální mastitida. 

Na PM testu vyrůstá Streptococcus agalactiae v malých koloniích modrozelené barvy do 24 hodin po nanesení mléka na petriho misku. Poté je možná kontrola v naší spolupracující laboratoři (MALDI TOF cca 1-2 hodiny) a především vyšetření citlivosti k antibiotikům do dalšího dne. Z hlediska správné praxe při antibiotické terapii s ohledem na vznik rezistencí volíme dle výsledku antibiogramu úzkospektrální antibiotika, např. benzylpenicilin.