Enterococcus faecalis

Enterococcus faecalis: sektor Strep (streptokoky), malé kolonie fialové barvy, označeno č. 5; Staphylococcus succinus: sektor Stap (stafylokoky), malé jasně zelené kolonie, číslo 6; Serratia liquefaciens: sektor G- (gramnegativní tyčinky), malé kolonie modré barvy, č. 4.

Enterokoky jsou bakterie, které se nacházejí běžně v zažívacím traktu lidí i zvířat, do prostředí se dostávají společně s výkaly a do mléčné žlázy pak pronikají strukovým kanálkem.

Mastitidy dojnic mohou způsobovat tyto druhy: Enterococcus faecalis, Enterococcus bovis, Enterococcus equinus. Obvykle se jedná o subklinické mastitidy, ale mohou být i s klinickými příznaky.

Enterokoky jsou poměrně odolné bakterie, zůstávají v prostředí a také v mléčné žláze jsou schopny přežívat delší dobu. Jsou dosti odolné proti vyšším teplotám (termostabilní) a ani pasterizace mléka je neničí, pouze je poškozuje. 

Podíl mastitid vyvolaných enterokoky je různý v závislosti na vlivu predispozičních faktorů u zvířat, velikosti stáda, dodržování hygienických zásad atd.

Pro správné stanovení diagnózy je nutné mikrobiologické vyšetření sekretu z mléčné žlázy. Na ClearMilktestu rostou v růžovofialových koloniích, se světlejším vrcholkem, v sektoru pro streptokoky (strep) - viz.foto.

S ohledem na jejich zvýšenou rezistenci vůči antibiotikům je vhodné potvrzení MALDI TOF nebo jinou bakteriologickou metodou a především vyšetření citlivosti k antibiotikům. Všechna vyšetření provedeme v naší spolupracující laboratoři. 

https://www.journalofdairyscience.org/ použitím klíčového slova Enterococcus faecalis zde nalezneme 470 odborných článků (Angličtina).