Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa: sektor G- (gramnegativní tyčinky), velké průhledně bílé kolonie, označeno číslem 1; Staphylococcus chromogenes: sektor Stap (stafylokoky), bílé kolonie, číslo 2; Streptococcus uberis: sektor Strep (streptokoky), malé zelenomodré kolonie, číslo 3; Enterococcus faecalis: sektor Strep, malé růžovofialové kolonie, číslo 4.

Pseudomonas aeruginosa je bakterie, která se vyskytuje normálně v prostředí - voda, půda, výkaly, kůže, sliznice. Odtud se může dostat do vemene např. při aplikaci intramamárních přípravků při zaprahování, pokud zákrok není správně proveden. Tato mastitida se vyskytuje poměrně vzácně, ale v akutní formě může mít fatální průběh.

Klinické  příznaky se objeví náhle - otok mléčné žlázy, bolestivost, zvýšená, ale také snížená tělesná teplota a celkové příznaky, které souvisí s toxemií (celkovou otravou organismu). 

Sekret mléčné žlázy je vodnatý, namodralý, později krvavý nebo čokoládově zbarvený, zapáchající.

Těžké případy mohou končit úhynem zvířete. Onemocnění se může také vyvinout v chronickou formu s občasným akutním vzplanutím. V chronických nebo subklinických případech nemusíme původce v mléce vždycky prokázat. Při včasné a správné diagnóze je určitá naděje, že se dojnice vyléčí, a proto je zapotřebí provést kultivaci a vyšetření citlivosti k antibiotikům co nejrychleji. Pouze podle klinického průběhu pseudomonádovou mastitidu od mastitidy způsobené enterobaktériemi (E.coli, Klebsiella sp. apod) nerozeznáme. 

Psudomonas aeruginosa má vysoký stupeň přirozené rezistence k antibiotikům, rychlé testování je proto zcela zásadní. 

Pro prevenci onemocnění je nutný vysoký standard hygieny a aseptické postupy při intramamárních aplikacích. 

Na ClearMilktestu vyrůstá Pseudomonas aeruginosa na sektoru pro gramnegativní tyčinky (je to gramnegativní tyčka), ve větších bílých (ale i nažloutlých, či zelených), plochých koloniích. Některé kmeny druhu Pseudomonas aeruginosa, ale ne všechny, produkují pigmenty, proto můžeme kromě bílých kolonií vzácněji vidět i ty barevné. 

 U pseudomonádové infekce je vhodné potvrzení MALDI TOF nebo jinou bakteriologickou metodou a především rychlé vyšetření citlivosti k antibiotikům! Všechna vyšetření provedeme v naší spolupracující laboratoři.