Prototheca

Prototheca není bakterie, ale jedná se o bezbarvou, jednobuněčnou řasu, která se vyskytuje běžně v prostředí, hlavně tam, kde je vlhko – půda, voda, hnůj, kanalizace. Infekce se u zvířat nevyskytují často, ale jsou rozšířené celosvětově, vyskytují se i v České republice a jejich počet pomalu roste. Velmi vzácně se může vyskytnou infekce i u člověka (infekce osob se sníženou funkcí imunitního systému – vzácně velmi těžké, kožní infekce, průjem). 

Mastitidy dojených krav nejčastěji způsobuje Prototheca zopfii (rod Prototheca obsahuje ještě dalších 6 druhů). 

Prototheca způsobuje klinické i subklinické mastitidy, které přecházejí do chronických. Řasa nereaguje na léčbu antibiotiky, a požitím infikovaného mléka i výrobků z něj může být přenesena i na člověka, protože běžná pasterizace ji nezničí. U postižených dojnic nedochází ke spontánnímu vyléčení, a proto je důležitá včasná diagnostika a prevence.

Hlavním důsledkem infekce je postupný velký pokles mléčné produkce v postižené čtvrti, protože řasa poškozuje a nenávratně likviduje tkáň mléčné žlázy. Sekret může být vodnatý s bílými vločkami, také našedlý, ale infekce může být i bez viditelných příznaků. Významně se zvyšuje počet somatických buněk v mléce. 

Příležitostně může řasa proniknout i dále do těla, napadnout mízní uzliny a u některých zvířat se objeví i otok a bolestivost vemene.  

Prototheca se přenáší kontaktem otevřeného nebo poškozeného strukového kanálku s kontaminovaným prostředím, výkaly, dojicí technikou. Daří se jí v teplém a vlhkém prostředí, kde se rychle množí. Byla nalezena dokonce i ve výkalech hlodavců chycených na mléčných farmách. Výzkumy prokazují, že výskyt prototékové infekce ve stádech dojeného skotu přímo souvisí s úrovní hygieny dojení a ustájení, s kvalitou krmení a pitné vody. Velmi dobře se řasa množí a přežívá za vlhka na různých hladkých površích – guma, polypropylen, dokonce i sklo a nerez. 

Prevencí infekce řasou je proto vysoká úroveň zoohygieny, správná technika dojení, a hlavně správná péče o strukové kanálky, jejichž vývody musí být vždy suché a čisté, a to i v době stání na sucho. Při již diagnostikované infekci je zapotřebí přestat infikovanou čtvrť dojit, zvýšit pozornost při pre – a post dipu, a určitě nekrmit mléko z prototékou zasažených čtvrtí vemene telatům, protože jejich výkaly by se řasa šířila dále. 

S ohledem na neexistující specifickou léčbu se doporučuje brakování krav infikovaných prototékou.