E. coli

E. coli = Escherichia coli: sektor G- (gramnegativní tyčinky), růžové, velké bakteriální kolonie, označeno číslem 9; Streptococcus uberis: sektor Strep (streptokoky), modré, malé kolonie, označeno číslem 10; Staphylococcus chromogenes: sektor Stap (stafylokoky), středně velké bílé kolonie, číslo 11.

Mastitidy vyvolané bakterií Escherichia coli probíhají obvykle jako akutní, někdy dokonce perakutní (velmi prudce probíhající) onemocnění s celkovým narušením zdravotního stavu. Mléčná žláza je zvětšená, tuhá, teplá a velice bolestivá. Nadvemenní mízní uzliny jsou silně zvětšené a bolestivé na pohmat. Dojnice má horečku, zrychlený puls, zrychlené dýchání, přestává přijímat potravu a přežvykovat, může se dostavit toxemický syndrom, který vrcholí ulehnutím, šokem a úhynem. 

Escherichia coli je bakterie, která se v příznivém prostředí, a tím mléčná žláza nepochybně je, velmi aktivně množí (dělení bakterie i častěji než každých 20 minut), patologický proces se v mléčné žláze rychle rozvíjí. Už 4 hodiny po infekci je plně rozvinutá zánětlivá reakce a za další 2 hod. se objevuje horečka a obecné příznaky narušení zdravotního stavu

Escherichia coli se nachází ve velkém množství v zažívacím traktu skotu, jiných zvířat i člověka. Dosud nebyly nalezeny kmeny, které by měly větší afinitu k mléčné žláze, takže prakticky od kteréhokoliv kmene bakterie můžeme očekávat schopnost proniknout do vemene a způsobit kolimastitidu. Vzniku mastitid mohou předcházet průjmy, např. při náhlé změně krmení, zhoršené zoohygienické podmínky, poruchy metabolismu atd. Mastitidami způsobenými E. coli jsou ohroženy zvláště vysokoužitkové dojnice a dojnice, které mají sníženou schopnost uzavírání strukového kanálkuE. coli velmi dobře dokáže přilnout ke tkáním díky krátkým výběžkům vystupujícím z povrchu bakteriální buňky (tzv.fimbrie) a poté vytvořit biofilm a šířit se vzestupně do vemene. Pro zajímavost - u člověka takto dochází často k infekci močového měchýře. 

K infekci vemene E. coli dochází nejčastěji do tří týdnů po otelení, kdy svěrače strukového kanálku nepracují dokonale a proces uzavírání trvá až 30 minut, oproti 10 minutám v pozdějších fázích laktace.

Escherichia coli má řadu subtypů, které se liší stupněm agresivity (produkce toxinů, průnik do vemene). Pokud bude bakterie odplavena při dalším dojení, netvoří biofilm a nezůstává v mléčné žláze, dojde jen krátkodobě ke zvýšení somatických buněk (řádově dny) jako reakce na tvorbu toxinů a k výkyvu ve vodivosti mléka.

Další možnost je tvorba biofilmu a množení ve vemeni, produkce toxinů, poškození epitelu (buněčné výstelky), rozvoj mastitidy = zánětlivé reakce, kdy i po úspěšné léčbě trvá reparace stavu týdny.

Na PM testu roste Escherichia coli ve velkých, růžových koloniích. Velmi dobře vyrůstá do 24 hodin  a co nejrychleji je nutné vyšetřit citlivost k antibiotikům - pro kontrolu již zahájené léčby, protože E. coli patří k bakteriím, u kterých se rezistence na antibiotika často vyskytují. 

Na fotografii (nahoře) z vyšetření mléka od dojnice s mastitidou vidíme, že lze bakterie Escherichia coli a např. Streptococcus uberis odlišit podle barvy a růstu na jednom ze sektorů misky naprosto jednoznačně, takže už do 24 hodin přímo na farmě můžeme mít první informace o původci mastitidy.