Klebsiella pneumoniae

Klebsiella pneumoniae: sektor G- (gramnegativní tyčinky), sytě modré velké kolonie, označeno číslem 1; Staphylococcus sciuri: sektor Stap (stafylokoky), světle zelenomodré malé kolonie, číslo 2.

Klebsiella pneumoniae je bakterie patřící do skupiny tzv. enterobakterií, které se přirozeně vyskytují ve střevech lidí i zvířat. Patří sem i další původci masitid: Enterobacter cloaceae, Enterobacter aglomerans, Proteus vulgaris, Serratia marcescens a Serratia odorifera. Jedná se o gramnegativní tyčky, které na PM testu rostou na Petriho misce v sektoru označeném G-. Souborně jsou tyto mastitidy nazývané enterobakteriální mastitidy - mají těžký akutní průběh s velmi vážnými klinickými příznaky. Uvedené mikroorganismy se nacházejí přirozeně ve výkalech a tedy i v podestýlce, na kůži vemene apod. Do mléčné žlázy se dostávají otevřeným strukovým kanálkem, prostřednictvím dojicího zařízení - např. fluktující vakuum, ale také přenosem krví z trávicího traktu a z drobných poranění kůže mléčné žlázy. Klinicky onemocnění propukne často pod vlivem nepříznivých faktorů, které oslabují odolnost dojnice (stres, změna krmení...)

Klinické příznaky jsou většinou vážné - horečka, třes svalstva, anorexie, zástava přežvykování, průjem a ulehnutí, nezřídka končí během 24 hodin úhynem.

Někdy infekce Klebsiella pneumoniae probíhá jako chronická mastitida bez všeobecného narušení zdravotního stavu. Dokonce byly popsány i infekce latentní.

Ovšem při mastitidě způsobené bakteriemi ze skupiny enterobakterií je zapotřebí vždy počítat s akutním a těžkým průběhem.